(1)
Anwar, A. F. LANDASAN KONSEPTUAL OTONOMI DAERAH DALAM PERSPEKTIF ISLAM . Jurnal Al-Wasith : j. stud. huk. Islam. 2023, 8, 62-76.